Károli Gáspár Református Egyetem


Tudományos online adatbázisok (2024)

 

Az OpenAccess (OA) publikálási lehetőséget biztosító adatbázisok neve mellett OA megjelölés szerepel.

A szolgáltatást nyújtó kiadókkal kötött EISZ megállapodások, valamint a felhasználás feltételei és módja megtalálhatóak

a https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-megallapodasok.html weboldalon.

Az Egyetem által a 2024-es tárgyévre előfizetett tudományos online adatbázisokban történő OpenAccess (nyílt hozzáférésű) publikálási lehetőségekkel kapcsolatban az openaccess@kre.hu e-mail címen tudnak további tájékoztatást kérni.

  

Új Jogtár (Wolters Kluwer): https://uj.jogtar.hu

 

A Jogtár® Magyarország piacvezető jogi adatbázisa. A Jogtáron elérhető tudásbázissal a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához nyújt támogatást a Wolters Kluwer immár több mint 25 éve. Az elérhető tartalmak köre rendkívül gazdag: magyar és EU-s joganyagok, indokolások, kommentárok, döntvények, szakcikkek, könyvek, navigátorok, iratminták, módszertani anyagok és kalkulátorok segítik a felhasználók mindennapi munkáját. Az adatbázis bármikor, bárhonnan online elérhető, naprakész és személyre szabható.

 

Academic Search Complete:http://search.ebscohost.com/
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 6300 lektorált folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további más források is hozzáférhetők.

Academic Search Ultimate:http://search.ebscohost.com/
Az Academic Search Ultimate az Academic Search Complete kiegészítő adatbázisa, több mint 9200 teljes szöveggel elérhető folyóiratot tartalmaz. A folyóiratcikkek mellett az adatbázisban több ezer egyéb elektronikus forrás is hozzáférhető.

ADT+: http://adtplus.arcanum.hu
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Akadémiai Digitális Archívum: https://www.szaktars.hu/akademiai/
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. (2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet volt elérhető a felületen.)

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag OA:  http://www.akademiai.com  
Az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.


Akadémiai Kiadó MeRSZ: https://mersz.hu
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. (2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet volt elérhető a felületen.)

Akadémiai Kiadó Szótárcsomag: https://szotar.net/
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

Argumentum Kiadó: https://www.szaktars.hu/argumentum

A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

ATLA Religion Database With ATLASerials Plus: http://search.ebscohost.com/
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmányához biztosít teljes szövegű hozzáférést.

A 2020-ban elérhető kibővített ATLA Plus adatbázis további száz folyóirat teljes szövegét tartalmazza. 

Attraktor Kiadó: https://www.szaktars.hu/attraktor

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó közel 300 kötetét tartalmazza.

 

Balassi Kiadó: https://www.szaktars.hu/balassi
Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.
 

Brill - Encyclopedia of Early Christianity Online: https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-encyclopedia-of-early-christianity-online
A számos kapcsolódó tudományterületet, köztük a judaizmust, az ókori történelmet és filozófiát összekapcsoló The Brill Encyclopedia of Early Christianity (BEEC) a korai kereszténység történetére összpontosít, szövegekre, szerzőkre és gondolatokra kiterjedően. A BEEC célja egyrészt, hogy kritikai áttekintést nyújtson az ókeresztény tanulmányokban alkalmazott módszerekről, másrészt aktualizálja a tudományosság történetét.
  

Brill – Humanities and Social Sciences OA: https://brill.com/display/serial/HSS
A Brill Társadalomtudományai központi szerepet töltenek be a Brill abbéli küldetésében, hogy olyan kiváló tudományos műveltséget biztosítsanak, amely a globalizált világ folyton változó politikai és kulturális környezetének összetett szükségletei és küzdelmeit fedi le.

Brill – International Law and Human Rights OA: https://brill.com/display/serial/ILHREB
Az 1923-ban alapított Akadémia évtizedek óta a nemzetközi jog kutatásának és oktatásának globális központjaként szolgál.

Brill's Medieval Reference Library Online: https://brill.com/view/package/brml
Több mint 4200 aláírt bejegyzéssel és több mint 200 illusztrációval ez egy nélkülözhetetlen online forrás mindenki számára, aki érdeklődik a premodern európai történelem és kultúra iránt. 

Cambridge folyóiratcsomag OA: https://www.cambridge.org/core
A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.  

De Gruyter eJournals – Social Sciences and Humanities Package OA: https://www.degruyter.com

A Walter de Gruyter akadémiai kiadó e-folyóiratainak gyűjteménye, amely csaknem 300 tudományos folyóiratot tartalmaz humán- és társadalomtudományi témákban.

 

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina Online: https://www.degruyter.com/view/db/btl

A BTL Online adatbázis elektronikus hozzáférést biztosít a Bibliotheca Teubneriana-ban megjelent összes latin nyelvű szöveghez, az ókortól és késő ókortól kezdve a középkori és új-latin szövegekig. Így összesen mintegy 13 millió szóalak érhető el elektronikus úton.

  

De Gruyter - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online: https://www.degruyter.com/view/db/ebr
A Biblia enciklopédiája és fogadtatása (EBR) az első és egyetlen átfogó referenciamunka, amelyet a Bibliának és annak fogadtatásának szenteltek. 

De Gruyter - National Socialism, Holocaust, Resistance and Exile 1933-1945: https://db.saur.de/DGO
Ehhez az adatbázishoz a nemzetiszocialista államról és az NSDAP-ról, a náci ideológiáról és propagandáról, a nemzetiszocialista igazságszolgáltatásról és törvénykezésről, az ellenállásról és az üldözésről, valamint a „Harmadik Birodalomban” a megsemmisítésről és kiűzetésről szóló alapvető elsődleges forrásokat gyűjtötték össze és digitalizálták.

De Gruyter - Thesaurus Linguae Latinae OA: https://www.degruyter.com/serial/tll-b/html
A Thesaurus Linguae Latinae egy monumentális latin szótár, amely történelmi elveken alapul. Ez magában foglalja a latin nyelvet keletkezésétől Sevillai Izidor koráig. A projektet 1894-ben Eduard Wölfflin alapította.
 

Gondolat Kiadó: https://www.szaktars.hu/gondolat/
A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban közel 800 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.

Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.
.

JSTOR Full Access Model: http://www.jstor.org/
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kollekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–III) és múzeumok (Museums Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés lehetőségét.
 

JSTOR Hebrew Studies: http://www.jstor.org/

Tudományos folyóirat, amely minden korszak héber nyelvével, nyelvészetével, irodalmával és kultúrájával foglalkozik.

 

JSTOR Jewish Studies: http://www.jstor.org/

A Jewish Studies tanulmányokat közöl a zsidó történelem és kultúra minden vonatkozásáról. A zsidó élet és gondolkodás teljes spektrumára összpontosítva a JSQ célja, hogy hozzájáruljon a judaizmus jobb megértéséhez. A cikkek szakirányú tanulmányokat és általánosabb vagy interdiszciplináris tanulmányokat egyaránt tartalmaznak. 

 

JSTOR Religion and Theology Collection: http://www.jstor.org/

A JSTOR Religion & Theology Collection a vallásos gondolkodás történetét és filozófiáját fedi le, hagyományokon, időszakokon és kritikai megközelítéseken átívelve. A gyűjtemény több mint 80 címet tartalmaz, amelyek kizárólag a meglévő JSTOR Arts & Sciences gyűjteményekből származnak. Támogatja a vallástudományi kutatásokat, valamint tudományosságot a régészetben, az irodalomban, a filozófiában.

 

Kalligram Kiadó: https://www.szaktars.hu/kalligram
A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak közvetítője. Repertoárjában a szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek, a kiadványok száma megközelíti a 900 kötetet. 

Kortárs Kiadó: https://www.szaktars.hu/kortars
Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el.
 

Kossuth Kiadó: https://zeusz.kossuth.hu
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 260 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

Kriterion Kiadó: https://www.szaktars.hu/kriterion
A Kriterion Könyvkiadó nevének jelentése mérce, mely a kiadó minőségi igényét hivatott kifejezni. Az irodalmi örökség és a kortárs irodalmi termés mellett a népköltészeti és a népművészeti, valamint a tudománytörténeti és politikatörténeti alkotásokat is felvette profiljába, melyből nem hiányoznak a természettudományok és a technikai műveltséget terjesztő művek sem. 

Kronosz Kiadó: https://www.szaktars.hu/kronosz
A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza. 

L'Harmattan Digitális Adatbázis: https://openaccess.hu
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.
 

Legal Source: http://search.ebscohost.com/
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában több száz  szakfolyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni. Az ASC előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 
 

Magyar Napló Kiadó: https://www.szaktars.hu/magyarnaplo
A Magyar Napló Kiadó a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek munkái mellett jelentős számban ad ki irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással foglalkozó köteteket, valamint művészeti albumokat is. A 2012-ben induló adatbázis az eddig megjelentetett közel 300 kötetet adja közre.
 

Mentor Könyvek Kiadó: https://www.szaktars.hu/mentor
Az erdélyi kiadó adatbázisában 630 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el.
 

MMA Kiadó: https://www.szaktars.hu/mma
A kiadó célja a Magyar Művészeti Akadémia és intézményei gondozásában megjelenő könyvek (művészeti könyvek, albumok, katalógusok, konferenciafüzetek, életmű-feldolgozások), CD-k, DVD-k, és a Magyar Művészet periodikum kiadása, továbbá az MMA által megrendelt életmű-dokumentációk készítése, portréfilmgyártás, videó szolgáltatás, valamint a fotó- és videó-archívum gondozása.
 

Múlt és Jövő Kiadó: https://www.szaktars.hu/multesjovo
A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre. A szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is.
 

Nap Kiadó: https://www.szaktars.hu/nap

A Nap Kiadó közel három évtizedes múltra tekinthet vissza, ami alatt művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti, történelmi, néprajzi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette fő hivatásának. Számos, szakmai körökben népszerű és elismert sorozatot tart fent immár évtizedek óta (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). A kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, mintegy 500 könyv digitális, kereshető változatát tartalmazza.

 

Napvilág Kiadó: https://www.szaktars.hu/napvilag
Az adatbázisban több mint 400 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány köréből. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.
 

Osiris Kiadó: https://www.szaktars.hu/osiris/
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.
 

Oxford Handbooks Online (OHO): https://academic.oup.com/oxford-handbooks-online

Az adatbázis közel 1000 Oxford-kézikönyv mintegy 35 ezer tételből álló szócikkanyagát tartalmazza. A kötetek 17 tudományterület anyagát fedik le, köztük a régészet, közgazdaság-tudomány, nyelvészet, filozófia, történelem és további bölcsészettudományokat. A tematikus kollekciókba rendezett kézikönyvek csomagonként fizethetők elő. A 2024-re előfizetett csomagok: filozófia, nyelvészet,  pszichológia, szociológia, vallás, zene.

 

Oxford University Press (OUP) Journals - Full Collection OA: https://academic.oup.com/journals

Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 500 tudományos folyóirat 1996 utáni évfolyamai érhetők el.
A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó megfelelő hibrid folyóirataiban.

 

Oxford University Press (OUP) Journals - Humanities Collection OA: https://academic.oup.com/journals

Az Oxford Journals - Humanities gyűjtemény 65 teljes szövegű elektronikus folyóiratot tartalmaz az Oxford University Press társadalomtudományi területéről. Az előfizetés 1996 óta biztosít hozzáférést az aktuális folyóiratokhoz és archívumokhoz.

 

Oxford University Press (OUP) Journals -  Law Collection OA: https://academic.oup.com/journals

Az Oxford University Press a nemzetközi jogtudomány vezető kiadója - e kiváló hírnév tükröződik a törvénygyűjteményükben kínált címek kiemelkedő minőségében. A jogtudomány területei a következők: összehasonlító, külföldi befektetési, kereskedelmi, verseny-, környezetvédelmi, menekültjogi és gazdasági, valamint jogi tanulmányok, joggyakorlat, vitarendezés, büntetőjogi és átmeneti igazságszolgáltatás. 

ProQuest Academic Complete: https://proquest.com
220 ezer e-könyv 10 tudományterületen – jog, gazdaság, bölcsészet, társadalomtudomány, orvostudomány, nyelvészet és irodalom, történelem, pedagógia, természet- és műszaki tudományok és vallás és filozófia - korlátlan számú egyidejű felhasználóval, neves tudományos és egyetemi kiadóktól
.

ProQuest Central: https://search.proquest.com
A rendelkezésre álló legnagyobb folyóirat-forrás, amely teljes adatbázisokat összesít az összes főbb tématerületen, beleértve az üzletet, az egészségügyet és az orvostudományt, a társadalomtudományokat, az oktatást, a technológiát, valamint a bölcsészettudományt. 

ProQuest Literature Online: https://search.proquest.com

Az Literature Online a vezető online forrás az angol nyelvű irodalom tanulmányozásához és oktatásához, amely több mint 355.000 irodalmi mű szövegét ötvözi a kritikai és referenciaforrások hatalmas könyvtárával.

 

ScienceDirect - Freedom Collection OA: https://www.sciencedirect.com/

Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2200 lektorált folyóirat érhető el.

 

Scopus: https://www.scopus.com/

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

 

Szent István Társulat: https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

 

Tarsoly Kiadó: https://www.szaktars.hu/tarsoly

A Tarsoly Kiadó Budapesten, 2000-ben alakult a Révai Új Lexikona szerkesztőségéből. A 20. századi magyarságot bemutató 19 kötetes lexikon és az 5 kötetes Magyarország a XX. században című enciklopédia megjelentetése után a kiadó továbbra is elkötelezett a magyarság sorskérdései iránt, ezért elsősorban a 20–21. századi magyarság életére vonatkozó történelmi és annak segédtudományai (családkutatás, genealógia, heraldika), helytörténeti, közgazdasági könyveket jelentet meg, de értékesek az egyháztörténeti, építészeti, pszichológiai tárgyú könyvei is.

 

Terebess Kiadó – Ázsia Lexikon: https://terebess.hu/keletkultinfo/#ar

Ez a Terebess ("papírkönyv") Kiadó virtuális könyvtára. Nemcsak megjelent könyveik hipertext változatai kereshetők itt, hanem nehezen hozzáférhető régi könyvek, tanulmányok, cikkek, kiadatlan kéziratok elektronikus kiadásai, sőt, speciális adatbázisok is.

 

Tinta Kiadó – SzakKönyvTár: https://www.szaktars.hu/tinta

A Tinta Kiadó küldetése a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, és korszerű egynyelvű magyar szótárak kiadása.

 

Tinta Kiadó - SzóTudásTár: https://szotudastar.hu/

A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar, interneten elérhető szótári adatbázis. Megalkotója és fejlesztője a Tinta Könyvkiadó. Az adatbázisban a TINTA Könyvkiadó 11 egynyelvű nagyszótárának szócikkanyaga kereshető, összesen több mint negyedmillió lexikai egység. Egyebek mellett a következő témakörökben található információ a magyar szavakról: etimológiaszinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, értelmező, szólás, közmondás, idegen szavak.

 

TIT Gondolat Kiadó: https://www.szaktars.hu/titgondolat

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2800 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957-1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

 

Typotex – InterKönyv: https://edu.interkonyv.hu/

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.

 

USC SOÁ Digitális Archívum:  https://vha.usc.edu/home/

Az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.

 

Vince Kiadó:  https://www.szaktars.hu/vince/

A kiadó művészeti monográfiákat, albumokat, társadalom- és természettudományi műveket, felsőfokú pedagógiai, pszichológiai, jogi köteteket, családi, utazási- és gasztronómiai könyveket, életviteli munkákat, referenciakiadványokat publikál. A kiváló szakemberek által írt könyvek nem csupán a korábbi ismeretek teljes összefoglalását, hanem a legfrissebb kutatási eredményeket, feltevéseket is tartalmazzák.

 

 

Web Of Science:  https://www.webofscience.com/

A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.